جهت میزبانی وب سایت های خود در نت افراز کدام گزینه را ترجیح می دهید؟

  • حفظ کیفیت، امکانات و افزایش قیمت سرویس ها متناسب با قیمت ارز (41%, 372 رای )
  • کاهش نسبی امکانات (مانند فضا و ...)، حفظ کیفیت و متعادل نگاه داشتن هزینه سرویس (41%, 372 رای )
  • انتقال سرویس ها به دیتاسنترهای ایرانی، حفظ نسبی امکانات، کاهش نسبی کیفیت شبکه، کاهش هزینه سرویس (19%, 171 رای )

تعداد کل رای دهندگان: 915

Loading ... Loading ...

 

 

تاریخ انقضا : 1397/5/3

لیست کلی نظرسنجی ها